Randevu 0216 449 09 41
Prof. Dr. Cengiz BAHADIR

Alzheimer (Demans) Tedavisi

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) ve Alzheimer – Demans tedavisi

Alzheimer ( Demans) Hastalığında ne olur?

Alzheimer hastalığının temel nöropatolojik özellikleri, beyindeki plaklar (amyloid-beta birikintileri) ve nörofibriler demetler (tau proteininin anormal kümelenmeleri) gibi anormal protein birikintileridir. Bunun tam olarak nedeni anlaşılamamıştır. Ailesel yatkınlığın oluşu nedeni ile genetik temel üzerinde de durulmaktadır.  Alzheimerli hastaların beyinlerinde oluşan bu  değişiklikler, nöronal sağlığı bozar ve bilişsel fonkisyonlar kademeli olarak bozulur. Umutkanlık temel bulgu olamakla beraber, alışkanlık değişimleri, sosyal iletişimi etkileşim bozuklukları, kişilik değişiklikleri (saldırganlık, içe kapanma vs) gibi çok çeşitli klinik bulgular ortaya çıkabilir. Bu bulgular zaman içinde ilerleyerek tam bir bilişsel kayba yol açar ve nihayetinde hayati fonksiyonlarda buna bağlı olarak etkilenir.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Nedir?

TMS, değişken manyetik alanın kullanıldığı, non-invaziv  (vücut dışından yapılan) bir beyin uyarım yöntemidir. TMS cihazı  ile bir koil kullanılarak dışardan beynin belli bölgelerindeki sinir hücrelerinin aktivitesini arttırmak ya da azaltmak mümkündür.

 

 

 

 

 

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) ile  Alzheimer Tedavisi

Alzheimer hastalığı, bilişsel işlevlerin ilerleyici kaybına yol açan, özellikle yaşlı yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir nörodejeneratif bozukluktur. Alzheimer hastalığının klasik ileri yaşlara görülen senil demansdan temel farkı daha erken yaşta ortaya çıkması ve daha hızlı ilerlemesidir. Bugün itibariyle Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte kötüye gidişatı yavaşlatan tedaviler vardır. İlçaların sınırlı da olsa bu konuda faydaları vardır. Alzhaimer hastalığıın tedavini yönelik yeni araştırmalar ilaç dışı tedavilerinde etkinliğini göstermektedir. Bu bağlamda, TMS tedavisi , alzheimer hastalığı tedavisi için önemli tedavi seçeneği haline gelmiştir.

TMS’nin Alzheimer hastalığının tedavisinde iki temel etkisi vardır

Nöronal  (Sinir Hücrelerinin) Aktivitesinin Arttırılması: TMS, Alzheimer hastalarında nöronal aktiviteyi artırarak bilişsel işlevlerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Özellikle dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) gibi  önemli beyin bölgeleri hedeflenerek, hafıza ve düşünme süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanır.

Beyindeki Hücresel İletişim Ağının Yeniden Düzenlenmesi: Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin iletişiminin bozulmasına neden olur. TMS, beyin ağlarının yeniden düzenlenmesine yardımcı olabilir, farklı beyin bölgeleri arasındaki iletişimi güçlendirebilir ve nöronal bağlantıları destekleyebilir.

Alzheimer hastalığının tedavisinde TMS’nin etkili olup olmadığını değerlendiren birçok klinik araştırma yapılmış ve halen devam etmekte olan çok sayıda araştırma mevcuttur. Bu çalışmaların büyük kısmında TMS’nin Alzheimer hastalarında bilişsel işlevlerde iyileşme sağladığı gösterilmiştir.  Belli bir süre uygulanan TMS tedavisi ile alzheimerli hastalarda hafıza, isimlendirme ve problem çözme yeteneklerini artırabileceğine dair kanıtlar tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

TMS Tedavi Uygulaması

Güncel uygulamada TMS tedavisine  hafta sonu atlanarak  her gün olmak üzere 10 seanslık bir tedavi ile başlanmaktadır. Tedavi süreleri ilk seans hariç ortalama 20 dakikadır. Bu tedavi süresince olumlu gelişmeler olursa tedaviye haftada bir kez olmak üzere 1 ay daha devam edilmekte sonrada tedavi araları daha da açılmaktadır (ayda bir vs)

Sonuç

TMS, Alzheimer hastalığının tedavisinde umut verici yeni bir tedavi yöntemidir. Yan etkisinin yok denecek kadar az olması ise en büyük avantajıdır.  Alzheimer hastalığı gibi karmaşık bir sağlık sorunu üzerinde olumlu bir etki yapabilme potansiyeli nedeniyle, bu konuda yapılan araştırmaları ve yeni gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.