Randevu 0216 449 09 41
Prof. Dr. Cengiz BAHADIR

Kulak Çınlaması (Tinnutus)

Kulak Çınlamasında (Tinnutus) Transkraniyal Manyetik Stimulasyon (TMS) tedavisikulak

Kronik kulak çınlaması sık karşılaşılan ve bazen kişinin haytını son derece olumsuz etkiyebilen tedavisi güç bir durumdur. Kronik tinnutus vakalarında semptomlar santral sinir sisteminde bir tür nöronal disfonskiyondan kaynaklanmaktadır. Elektrofizyolojk çalışmalar ve fonksiyonel MR görüntülemeleri ila yapılan çalışmalarda kulak çınlamasının santral işitme yollarındaki artmış nöron (sinir hücresi) aktivitesinden kaynaklandığını göstermiştir. Bu artmış aktivite nedeniyle beynin iştme merkezi gerçekte olmayan bir sesi algılamaya başlamaktadır. Kulak çınlaması hafif olabiliceği gibi bazı vakalarda ilerleyerek kişinin hayatını çekilmez bir hale getirebilir.

Transkraniyal Manyetik Stimulasyon (TMS) tedavisi son 10 yıldır yoğun araştırılan yeni bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide hastalıkla ilgili beyin bölümlerinin manyetik bir koil ile dışardan ağrısız bir şekilde uyarılması esasına dayanmaktadır. Amerika’da çok sıkı mevzuat uygulamalarıyla bilinen FDA (Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından ilaca dirençli depresyon tedavisinde onaylanmış bir yöntem olup felçler, hareket bozuklukları ve bir çok nörolojik hastalıkta bilimsel olarak onaylanmış bir tedavi metodudur. Son yıllarda yapılan araştırmalar TMS tedavisinin kulak kronik kulak çınlamasında da etkili olduğunu ve hastaların bir kısmında kalıcı sonuç verdiğini göstermiştir.

TMS tedavisi ile beynin ilgili bölümlerini dışardan ve ağrısız bir şekilde uyarmak mümkündür. Bu tedavide cihazın koili tarafından oluşturulan manyetik alan ile beynin korteks dediğimiz dış tabakasındaki nöronlar uyarılabilmektedir. Bu uyarı beyne ard arda uygulandığında uyarımın frekansına göre değişik etkilere sebep olmaktadır. Yüksek frekanslarda nöronun aktivitesi artarken saniyede 1 Hz veya daha düşük frekanslarda nöronların aktivitesi baskılanmaktadır. TMS tedavisi kronik tinnutus tedavisinde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavide uyarı beynin sol yarısından temporoparietal korteks olarak adlandırılan ve işitme ile ilgili olan bölümüne uygulanır. Genelde tedaviler sol tarafa 1 Hz frekansla uyarı verilerek gerçekleştirilir. Bununla beraber sağ beyin bölümüne yüksek frekanslı uyarım (10-25 Hz) verilerek de tedavi uygulanmaktadır. Sağ tarafa yüksek frekanslı uyarım verilerek sağ beyin aktivitesi artırılmakta ve dolaylı yoldan sol beyin aktivitesi baskılanabilmektedir. Değişik tedavi alternatifleri de denenmektedir. Tedavi protokollerine göre her tedavi seansında 1000-2000 arasında değişen uyarı verilmektedir. Verilen uyarımın şiddetli ise tedavi öncesinde yapılan basit bir motor eşik testi ile belirlenmektedir. Bu testde hastanın korteksine hareket merkezine verilen küçük bir manyetik uyarım ile elinden hareket sinyali oluşturan en düşük akım şiddet belirlenmektedir. Tedaviler genelde bu belirlenen eşik akım değerinden %10 daha düşük uyarı şiddeti ile yapılmaktadır. Hafta sonu ara verilerek gerçekleştirilen toplam10 seans tedavi genelde yeterli olmaktadır. Vakaların bir ksımı bu tedaviye son derece iyi yanıt vermekte ve tedavi kesildikten sonrada iyilik hali sürmektedir.

kulak1

TMS tedavisi hastayı rahatsız eden ağrılı bir tedavi değildir. Hasta tedavi sırasında bir ağrı sızı hissetmez. Sadece her uyarıda bir “klik” sesi işitir. Az sayıda vakada tedavi sonrası baş ağrısı boyun ağrısı nadiren bulantı gözlenebilir. Standart tedavilerde gözlemeyen daha çok deneysel çok yüksek frekanslı uyarımlarda az sayıda kalıcı olmayan epileptik atak bildirilmiştir. Standart tedavilerde oldukça güvenli bir yöntem olan TMS tedavisi diğer tedavilerle sonuç alınamayan kronik kulak çınlaması hastaları için yeni bir umut olmuştur.