Randevu 0216 449 09 41
Prof. Dr. Cengiz BAHADIR

MEP

MEP:Motor Uyarılmış Potansiyeller

Motor Uyarılmış Potansiyeller yani kısaca MEP testi santral sinir sistemini(beyin-omurilik) etkileyen hastalıklarda kullanılan bir tanı ve izleme yöntemidir. Santral sinir sistemini çok sayıda hastalık etkileyebilir.Beyin damarlarında tıkanma yada kanam sonucu ortay çıkan yarım felçler (hemiplejii,inme), parkinson, multpl skleroz, ALS, dejeneratif beyin hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler, omuruliğe baskı yapan fıtıklar en sık rastlanılan sinir sitemi hastalıklarıdır. Beyini etkileyen hastalıklar sinir hücrelerine(nöronlar) zarar vererek fonksiyonlarının yitirilmesine sebep olurlar. Bu hasar sonucu insan vücudunda bir çok hastalık bulgusu ortay çıkar. Bu bulgular içinde felçler, kas güçsüzlükleri, konuşma bozuklukları, denge kayıpları, hareket bozukluklarına sıkça rastlanılır. Yine omurilik hasarı oluştuğunda genellikle bazı vücut bölümlerinde felçler ve duyu kayıpları ortaya çıkabilir.

MEP testi bu hastalıkların beyin omurilikteki sinirsel uyarı yeteneğinin ne kadar etkilendiğini ölçmeye yarayan oldukça yeni bir testdir. Bu testdebeyinin hareket emri veren bölgesine uygulananmanyetik uyarı ile kol veya bacaktaki kaslarda ortaya çıkan hareket yanıtları kaydedilir ve uyarı ile hareket arasında nekadar zman geçtiği tespit edilir. Yine bel veya boyundan uyarı ile aynı kaslarda hareket yanıtları kaydedilir. Aradaki zaman farkı beyinin hareket merkezinden çıkan uyarının bel veya boyun bölgesinde omurilikten çıkış anına kadar olan zmana tespit edilir.Santral iletim zamanı adı verilen bu parametre beynin ve omruiliğin hareket oluşturma kapasitesi hakkında en objektif bilgiyi verir. Sözgelimi beyninde damar tıkanıklığı sonucu felç geçirmiş bir hastada manyetik yuyarım ile el veya ayak kaslarında normal zamanlı yanıt alabiliyorsak bu hastanın felçten büyük oranda iyileşebileceği anlamına gelmektedir. Manyetik uyarım ile kas yanıtları hiç alınkıypr yada aşırı geç alınıyorsa buda hastanın iyileşme kapasitesinin düşük olduğunu gösterir. MEP testi bazen özellikle ilerleyici beyin- omurilik hastalıklarında (ALS vb) hastalığın ilerleme hızı hakkında önemli bilgiler verebilir. Belli aralıklarla yapılan testlerde MEP değerleri kontrol edilerek hasta takip edilebilir. MEP testinin önemli kullanım alanlarından biri de dar kanaldır. Özellikle boyun fıtıkları yada kireçlenmeye bağlı boyunda omurilik sıkışmalarında operasyon kararı verme aşamasında MEP testi anlamalı sonuçlar vermekte ve MR görüntüsünde tespit edilemeyen erken aşamadaki omurilik hasarını ortaya çıkarabilmektedir.

MEP testi 20-30 dakika süren ağrısız bir testdir. Belirgin bir yan etkisi yoktur. Hastanın rahatsızlığına bağlı kol ve bacaklarda yada her iksinden briden çalışılabilir. Objektif sayısal değerler veren bir tes olduğunda son yıllarda giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır.