Randevu 0216 449 09 41
Prof. Dr. Cengiz BAHADIR

Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığında Transkranial Manyetik Stimulasyon Tedavisi

Parkinson santral sinir sisteminin dejenreratik kronik seyirli bir hastalığıdır. Genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Bir kaç şekli vardır. Parkinson hastalığı primer (sebebi belirsiz) olabileceği gibi sekonder ve kalıtımsal olabilir. Parkinson hastalığının semptomlarının sebebi beynin bazal ganglion denilen ve dopamin üreten bölümlerindeki hücrelerin bilinmeyen bir sebeple dejenere olup ölmesidir. Beyinde oluşan dopamin eksikliği bir çok klinik bulgu ile kendini gösterir. Ellerde titreme, hareketlerin yavaşlaması, öne eğik duruş şekli, kasların sertleşmesi ve harekete karşı koyması (rijidite), yürüme zorluğu, küçük adımlarla yürüme en sık rastlanılan semptomlardır. Hastalık kronik ve yavaş bir seyir izlediğinden ilerleyen yıllarda düşünce ve davranışsal problemler daha ileri aşamalarda ise demans (bunama) ortaya çıkabilir. Uyku bozuklukları sık görülür. Depresyon parkinson hastalarında en sık rastlanılan psikiyatrik problemdir ve bazen tedaviye çok dirençli olabilir.

parkinson

Parkinson hastalığının çok geniş bir semptom skalası olduğundan tek bir ilaçla tüm semptomları aynı anda aynı derecede iyileştiren bir tedavi şekli yoktur. Parkinson hastalığı ile savaşta ilaçlar çok önemli yer tutmaktadır. Dopamin ve dopamin benzeri etkisi olan ilaçlar ile tedavi yapılmaktadır. Tek ilaç yada ilaç kombinasyonları kullanılabilir. Yine bu hastalarda zaman içinde kas güçsülzüğü ve yürüme zorluğu geliştiğinden rehabilitasyon çok önemli olmaktadır. Çünkü parkinson için verilen ilaçların kas ve eklemlere direk bir yararı yoktur. Kas kısalıklarını, gerginlikleri, eklem sertliklerini gidermek, yürümeyi olabildiğince düzeltmek için rehabilitasyon uygulamaları olmazsa olmazdır. Bununla beraber parkinson hastaları rehabilitasyon anlamında yeteri kadar tedavi görmemektedir. Son dönemlerde bir takım cerrahi girişimlerle beyne yerleştirilen elektronik cihazlarla da parkinson hastalığının bazı semptomlarında olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Son yıllarda parkinson tedavisinde transkraniyal manyetik stimulasyon (TMS) tedavisi yoğun bir şekilde denenmektedir. TMS tedavisi beynin hücrelerini manyetik enerji ile dışardan hastaya temas etmeden ağrısız bir şekilde uyarma esasına dayanmaktadır. Beynin istenilen bölgesinde bulunan sinir hücreleri uygulanan manyetik alanın frekansına göre uyarılabilmekte yada baskılanabilmektedir. Bu işlem manyetik bir koil aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin yan etkileri yok denecek kadar az olup güvenlik limitleri dahilinde yapılan uygulamalarda ciddi bir yan etki gözlenmemektedir.

parkinson1

TMS tedavisi ile parkinson hastalığının bazı semptomlarında iyileşme elde edilmiştir. Parkinson vakalarında uygulanan farklı TMS protokolleri ile bu hastalarda görülen depresyonda, L-dopa ilacına ilacına bağlı distonide, akinezide (otomatik hareketlerin kaybı), yazı yazmada, yürümedeki donma fenomeninde belirgin düzelmeler tespit edilmiştir. Yine kortikal motor kortekse ayak bölgesi için uygulanan yüksek frekanslı TMS tedavisi ile motor semptomlarda ilerleme tespi edilen araştırmalar yayınlanmıştır. Yine parkinson hastalrında yapılan çalışmalarda TMS tedavis ile konuşma üzerinde iyileştirici etki gösterilmiştir.

Parkisnon hastalığı bir semptomlar grubundna oluştuğundan tek bir TMS tedavi protokolü ile tüm semptomlarda iyileşme sağlanamamaktadır. Bununla beraber tek tek semptomlara yönelik özel uygulamalarda olumlu sonuçlar bildirilmiştir. TMS tedavisi parkinson hastalarında henüz rutin kullanıma girmemiş olsa da yakın gelecekte bu hastalığın semptomlarının tedavisinde rutin olarak kullanılabileceği öngörülmektedir.